Τι είναι η Συμβουλευτική:

Η Συμβουλευτική είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ του/της Συμβούλου  και των Συμβουλευομένων, η οποία ως στόχο μεταξύ άλλων έχει να βοηθήσει στην διαχείριση των συναισθημάτων, στην επίλυση συγκρούσεων, στη λήψη αποφάσεων, στην αντιμετώπιση κρίσεων, στη βελτίωση ενδοπροσωπικών και διαπροσωπικών σχέσεων, στην αύξηση της αυγονωσίας, στην καλύτερη επαφή με τον εαυτό κλπ.

Που λαμβάνει χώρα και από ποιους/ποιες πραγματοποιείται:

Η διαδικασία λαμβάνει χώρα σε επαγγελματικό πλαίσιο και ασκείται από εκπαιδευμένο και επίσημα πιστοποιημένο σύμβουλο*

Χρονική διάρκεια και εφαρμογή της:

Συνήθως αφορά σε έναν περιορισμένο αριθμό συνεδριών και μπορεί να εφαρμόζεται σε διάφορα πλαίσια (σχολεία, εργασιακά πλαίσια, νοσοκομεία κλπ).

Συγκλήσεις και διαφορές με την Ψυχοθεραπεία:

Παρόλο που η Συμβουλευτική διαδικασία είναι προσδεμένη στο άρμα της Ψυχοθεραπείας υπάρχουν σημαντικές διαφορές με τις ακόλουθες δύο να είναι οι περισσότερο διακριτές: τη χρονική διάρκεια και την εμβάθυνση στις ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές αλλαγές καθώς και τη διατήρησή τους σε βάθος χρόνου.  Η ψυχοθεραπεία είναι μια περισσότερο μακροχρόνια διαδικασία η οποία εμβαθύνει στις αλλαγές ενώ η συμβουλευτική είναι σχετικά βραχύχρονης διάρκειας και εστιάζει στο σύμπτωμα (αρχικό πρόβλημα) που φέρνουν οι συμβουλευόμενοι/ες.

Σε ποιους/ες απευθύνεται:

Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής που παρέχουμε απευθύνονται σε εφήβους και ενήλικες με μεγάλο σεβασμό και αποδοχή σε ζητήματα φύλου, κουλτούρας, εθνικότητας, θρησκείας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Στην διαδικασία της Συμβουλευτικής διαχειριζόμαστε μια ποικιλία θεμάτων όπως:

 • Σχέσεις με την οικογένεια, συντρόφους, παιδιά, φίλους, συγγενείς, συνεργάτες.
 • Συναισθηματικές δυσκολίες.
 • Αποτελεσματικότερη διαχείριση άγχους, στρες, φοβίες, κρίσεις πανικού.
 • Ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας – Resilience.
 • (εικόνα εαυτού, αυτοεκτίμησης, αυτοπεποίθησης).
 • Διαχείριση απώλειας & πένθους (Mourning, Grief & Loss).
 • Αποτελεσματική διαχείριση συγκρούσεων & θυμού (Crisis & Conflict Management).
 • Χωρισμός και διαζύγιο (Διαχείριση εαυτού, σχέσεων, παιδιών κ.α.).
 • Θέματα που αφορούν την προσαρμογή σε μεταβάσεις στον κύκλο ζωής (Life circle issues) π.χ. Εφηβεία (σχέσεις με γονείς, συνομηλίκους, σημαντικούς άλλους), περιόδο πριν τον γάμο, εγκυμοσύνη, έλευση παιδιού στην οικογένεια κλπ.
 • Θέματα ενδοοικογενειακών συγκρούσεων, βίας & κακοποίησης (ψυχολογικής ή/και σωματικής).
 • Ψυχοεκπαίδευση και Συμβουλευτική σε θέματα αναδοχής και υιοθεσίας (Family Care in Fostering & Adoption issues).
 • Θέματα διαταραχών διατροφής.
 • Σεξουαλικός προσανατολισμός, ταυτότητα φύλλου, δυσφορία φύλλου (Sexual Orientation & Gender Identity – SOGI).
 • Εθισμούς διαφόρων τύπων (απαγορευμένες & νόμιμες ουσίες, οθόνες-διαδίκτυο, τυχερά παιγνίδια κλπ)*.
 • Συμβουλευτική επαγγελματιών (Coaching) σε ζητήματα μετάβασης καθώς και θέματα οικογενειακών επιχειρήσεων (Family Business).

Τα είδη συμβουλευτικής που προσφέρονται είναι:

 • Ατομική συμβουλευτική
 • Συμβουλευτική ζεύγους
 • Συμβουλευτική οικογένειας
 • Συμβουλευτική ομάδων
 • Ειδική συμβουλευτική εξαρτήσεων *

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τους παρακάτω συνδέσμους:

* Οι σύμβουλοι πιστοποιούνται από εξειδικευμένα εκπαιδευτικά κέντρα (κατόπιν μακρόχρονης εκπαίδευσης) και στη συνέχεια γίνονται μέλη αναγνωρισμένων εθνικών ή διεθνών εταιρειών, σωματείων, συνδέσμων ή οργανισμών σχετικών με το αντικείμενο. 

* Για την εξειδικευμένη συμβουλευτική στον τομέα των εξαρτήσεων μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ