Όραμα

Τις τελευταίες 3 δεκαετίες της ζωής μου εργάζομαι στο χώρο της Ψυχικής Υγείας, της Κοινωνικής Μέριμνας και Προστασίας Παιδιού & Οικογένειας, και των Εξαρτήσεων ως Ψυχοθεραπευτής, Θεραπευτής Ζεύγους – Οικογένειας και Ομάδας, Συστημικός Σύμβουλος καθώς και Σύμβουλος Εξαρτήσεων.

Κατά τη διάρκεια όλης αυτής της περιόδου έχω υπάρξει σε μια πληθώρα Διεπιστημονικών Ομάδων και εργασιακών συστημάτων τόσο ως Διοικητικός και Επιστημονικός Υπεύθυνος αλλά και ως Επόπτης και Εκπαιδευτής επαγγελματιών.

Ως άνθρωπο αλλά και ως επιστήμονα με διακατέχει η βαθιά πεποίθηση ότι μέσα στον καθένα μας φωλιάζουν τα κατάλληλα αποθέματα / δυνάμεις και οι απαραίτητες αυτές ικανότητες που μας βοηθούν να ξεπεράσουμε τα εμπόδια που παρουσιάζονται στη ζωή, δίνοντας μορφή και νόημα στη ταυτότητα μας, προσωπική και επαγγελματική. Μέσα στην πορεία της ζωής πολλές φορές χάνουμε την επαφή μας με αυτά τα καλά στοιχεία του εαυτού μας  και παγιδευόμαστε σε φαύλους κύκλους που μας δυσκολεύουν, αναπαράγουν προβλήματα και επιβαρύνουν τον ψυχισμό μας.

Μέσα από τη θεραπευτική διαδικασία διαμορφώνεται ένα περιβάλλον ασφάλειας, αποδοχής, συμπόνιας και αξιοπρέπειας, μέσα στο οποίο επανασυνδεόμαστε με τις αγαπητικές πλευρές του εαυτού μας, τις πηγές των αποθεμάτων μας, τις ελπίδες και τα όνειρά μας. Με αυτό τον τρόπο καταφέρνουμε να απολαμβάνουμε εκ νέου τη ζωή μας τις οικογενειακές, φιλικές, ερωτικές και επαγγελματικές μας σχέσεις και το πιο σημαντικό είναι ότι ενισχύουμε την ψυχική μας ανθεκτικότητα (Resilience) ενσωματώνοντας θετικούς τρόπους ευέλικτης διαχείρισης των προκλήσεων που μας παρουσιάζονται στη ζωή.