Συμβουλευτική εξαρτήσεων

Η συμβουλευτική στον τομέα της πρόληψης, της κατάχρησης ουσιών και των εξαρτήσεων απαιτεί εξειδίκευση και σημαντική εμπειρία επιπλέον της παροχής γενικής συμβουλευτικής για άλλα ζητήματα. Με τον τομέα των εξαρτήσεων ασχολούμαι τόσο κλινικά όσο και ερευνητικά από το 1995 με εξειδίκευση σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες καθώς και τις οικογένειές τους.

Κατά τη διάρκεια των δεκατριών ετών όπου εργάσθηκα στο ΚΕΘΕΑ  συμμετείχα σε μια πληθώρα διεπιστημονικών ομάδων ως Θεραπευτής, Διοικητικός και Επιστημονικός Υπεύθυνος, Επόπτης και Εκπαιδευτής επαγγελματιών. Από το 1995 έως το 2000 εργάστηκα ως θεραπευτής σε όλες τις φάσεις θεραπείας (προετοιμασία, κύρια φάση, επανένταξη) στα προγράμματα για εφήβους και τις οικογένειές τους ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ & ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ. Από το 2000 έως το 2008 υπηρέτησα σε επιτελικές θέσεις ευθύνης ως υπεύθυνος της “Μονάδας Εφήβων και των Οικογενειών τους” αλλά και ως “Αναπληρωτής Υπεύθυνος του ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ”. Το 2004 συμμετείχα στην διαμόρφωση του Εθνικού Πλάνου Δράσης για την Πολική διαχείρισης των ναρκωτικών για τα έτη 2005-2007.

Επιπλέον, έχω λάβει σειρά μεταπτυχιακών εξειδικεύσεων σχετικά με την “Πρόληψη και Θεραπεία των Εξαρτήσεων” καθώς και με τη  “Διοίκηση και τον Κοινωνικό Σχεδιασμό στον Τομέα των Εξαρτήσεων” στο  Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), σε συνεργασία με το School of Medicine, Department of Psychiatry – University of California, San Diego, U.S.A. και το Graduate School of Social Work, Boston College, U.S.A, καθώς και στο μοντέλο παρέμβασης “Συνέντευξη Κινητοποίησης – Motivational Interviewing” Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT), & Centre on Alcoholism, Substance Abuse, and Addictions (CASAA).

Οι παραπάνω εξειδικεύσεις μετουσιώθηκαν σε διεθνή πιστοποίηση ως Ειδικός Σύμβουλος Εξαρτήσεων (ICADC) από το International Certification & Reciprocity Consortium (IC&RC)

Τέλος έχω ασχοληθεί επισταμένως με την ψυχοεκπαίδευση γονέων και επαγγελματιών ψυχικής υγείας σε θέματα εξαρτήσεων, σχέσεων και επικοινωνίας στο πεδίο αυτό.

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε εφήβους και ενήλικες, αδιακρίτως φύλου, κουλτούρας, εθνικότητας, θρησκείας ή σεξουαλικού προσανατολισμού με απώτερο σκοπό την αλλαγή προς έναν περισσότερο “υγιή τρόπο ζωής” μέσω της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος ασφάλειας, αποδοχής/συμπερίληψης και αξιοπρέπειας.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι:

  • Αξιολόγηση/διάγνωση προβλημάτων χρήσης, κατάχρησης, εξάρτησης από νόμιμες και παράνομες ουσίες (συμπεριλαμβανομένου και του αλκοόλ), από το διαδίκτυο, το gaming, τον τζόγο κλπ.
  • Συμβουλευτική γονέων εφήβων, ενηλίκων σε θέματα πρόληψης, χρήσης, κατάχρησης ή/και εξάρτησης από νόμιμες και παράνομες ουσίες.
  • Συμβουλευτική και θεραπεία γονέων, εφήβων και ενηλίκων σε θέματα προβληματικής χρήσης του διαδικτύου, gaming, τζόγου κλπ.
  • Συμβουλευτική και θεραπεία ζευγαριών και οικογένειας όπου κάποιο/α μέλος/λη αντιμετωπίζει/ζουν θέματα χρήσης ουσιών, τζόγου και προβληματικής χρήσης διαδικτύου.
  • Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία για πρώην εξαρτημένους που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία πιστοποιημένα προγράμματα απεξάρτησης.