17 & 18 Οκτωβρίου

Διοργάνωση:  Κέντρο Κοινοτικής Ψυχιατρικής Δυτικής Ελλάδας